Сграда на "Стопанството" в село Мърчаево

Реално то няма вече никаква стойност! Разушена, безстопанствена, сякаш материалните придобивки от миналото ни нямат никаква стойност. Накъде сме тръгнали хора, ако само рушим и се отнасяме безобразно към труда на дедите ни - Независимо дали са били прави или не, градено е, а сега само разруха и безхаберие.

Категории: