Ще стане ли Югозападна Витоша водеща туристическа дестинация

Югозападните склонове на ВитошаЗадъблочен анализ по въпроса бе публикуван в сайта на село Рударци като поводът е наскоро въведения от Община Перник туристически данък. Известната леглова база тук дава възможност да се направи прогноза за постъпленията, които тя ще реализира от него от дейности развивани в района на Югозападна Витоша. Сравнение е направено с размера на туристическия данък определен от други общини и е заключено, че избрания от Община Перник не е сред най-справедливите, а и е с малък размер, недостатъчен да финансира изграждането и поддържането на туристическата инфрастурктура.

Главната цел на просторната публикация е общината да бъде

провокирана, нейните най-важни управленски органи Кмет и Общински съвет, да обърнат сериозно внимание на развитието на туризма на Пернишката част на Витоша. Реално статията е въпрос към настоящите местни лидери, дали смятат да променят отношението си към туризма тук. Директно се отправя обвинение, че местната власт пренебрегва този важен район от туристическите си намерения, от което местното население губи много.

Цитирани са редица конкретни примери, от които се виждат несправедливости. Цитирани са и конкретни точки от стратегическия план за развитие на туризма, които не са спазени. Оказва се, че стратегическият план е съдържал изключително амбициозни и мащабни проекти, какъвто например е изграждането на планувания от преди три десетилетия лифт между Рударци и Селимица, или какъвто би бил култивирането на 18 километровата пещера "Духлата" по начин, например по който това е направено в пещера Леденика. Били са планирани инвестиции за почти 6 милиона лева. Удивително силен е контрастът между тези грандиозни неосъществени почти мечтателски намерения и горчивата истина за занемарената туристическа инфраструктура. Без да е част от тази статия, можем да добавим и намеренията на общината да контролира и отдаването на минералните извори на Рударци на концесия и да прибира приходите от тази дейност.

Накрая статията прави заключението, че решението е едно - изготвяне на обща концепция за развитието на туризма в Югозападна Витоша, не само в Пернишката и част, но и софийската със селата Владая и Мърчаево, като управлението на този туристически район трябва да се осъществява от местните. Това отново е аргумент в полза на даването на административна самостоятелност за една нова община с население над 10 000 жителя, която ще обединява селата на изток от Перник.

Автор на статията е един от братята Йорданови, Станко, които преди повече от 2 години създадоха сайтове на населените места в Югозападна Витоша, една от главните цели на които бе, и продължава да бъде, да привлече вниманието на активните интернет потребители и на туристите към този райски красив район на България, който те нарекоха "Раят на Витоша". Сами по себе си тези интернет сайтове са направили повече за туризма тук, отколкото общината.

Можете да видите детаилите в статията:

Общината въведе туристически данък. Ще помогне ли това за подобрението на туристическата инфраструктура на Югозападна Витоша